Bekymret voksen?

Kan jeg ringe?

Er du bekymret for at et barn eller en ungdom er utsatt for overgrep, mishandling eller ikke får den omsorgen som alle har krav på?

Hva skjer når jeg ringer?

  • Du får snakke med en fagperson som ønsker å hjelpe deg
  • Hvis du står midt i en vanskelig situasjon kan vi ta kontakt med politi eller legevakt der du bor

Det å melde ifra om barn og ungdom som ikke har det godt er en ansvarlig og viktig oppgave. Det kreves mot til å si ifra når du opplever dette i nærområdet eller i din egen familie.

Alarmtelefonen for barn og unge er også til for deg som er bekymret for barn og unge som bærer på store utfordringer i hverdagen. Telefonen er gratis.

Din henvendelse og dine spørsmål kan gjøre et barns situasjon bedre og du tar dine egne bekymringer på alvor.

Gode råd

Få gode råd om alt fra forelskelse til stress og mobbing. Vi har samlet noen råd til deg fra andre ungdommer.

Få råd