Hopp til hovedinnholdet

Somali

Dhibbaato iyo culays ma kugu haystaan guriga, ama ma taqaanaa cid xaaladaas ku sugan? Haddaba waxaad soo wici kartaa annaga.

Marka aad soo hadashid waxa aad la hadli doontaa qof weyn oo raba inuu ku caawiyo, si arrimuhu u hagaagaan. Ma u baahnid in aad sheegtid qofka aad tahay, adiga ayaana dooranaya waxa aad noo sheegaysid. Laakiin wax kasta waad nagala hadli kartaa, wax kastana waad na weydiin kartaa.

Waa amaan, waana bilaash in la soo waco 116 111.

Contact

Telefon-ka: 116 111
SMS - ka: 41 71 61 11
E-post - ka: alarm@116111.no
Hadii aad dibada ka soo wacaasid: 00 47 95 41 17 55

Waxaan jira waraaq (form) u gaara uu ku jirta shabakada telefonka – jalaska (Alarmtelefonen). Hadii aad isticmaasho ama buuxiso waanu kula soo xidhiidhi.