Ungdom 13–18 år

Kan jeg ringe?

Blir du slått, er du redd eller opplever du trusler om vold?
Blir du misbrukt seksuelt eller mishandlet psykisk i hverdagen?
Preger rusbruk hjemmesituasjonen eller fritiden din?
Da kan du ringe oss.

Hva skjer når jeg ringer?

Du får snakke med en voksen som ønsker å hjelpe deg. Hvis du er midt i en vanskelig situasjon kan vi ta kontakt med hjelpeapparatet der du bor. Vi samarbeider med barnevernvakten, politiet eller legevakten og ber om at de sjekker ut hvordan den unge har det.

Ring også hvis du tror at noen andre barn har det vanskelig

Hvert år, og hver eneste dag, er det mange ungdommer som trenger hjelp. Ungdomstiden er årene som vi mennesker utvikler oss mest kroppslig og mentalt. For noen ungdommer er denne tida kjip og veldig vond. Ofte preget av vold, overgrep, psykisk mishandling og rusbruk.

Det er ulovlig at voksne slår, truer eller gjør andre vonde ting. Foreldre har ikke lov til å slå selv om en ungdom har gjort noe galt. De voksne skal passe på at ungdommer har det godt.

Ungdommer kan være usikre på eget rusbruk, og noen er usikre på om foreldrene drikker for mye eller ruser seg på ulovlige rusmidler? Ungdommens eller familiemedlemmers rusbruk ødelegger ofte samarbeidet og stemningen hjemme. Rusen kan føre til at uønskede ting skjer. Ta kontakt, så kan vi kartlegge hva slags hjelp du og familien kan få.

Et overgrep vil si at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter. Overgrep kan hende alle uansett alder og kjønn.

Seksuelle overgrep inkluderer: Uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre, påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på. (Ung.no)

Alle ungdommer bestemmer over sin egen kropp.

Gode råd

Få gode råd om alt fra forelskelse til stress og mobbing. Vi har samlet noen råd til deg fra andre ungdommer.

Få råd