Hopp til hovedinnholdet

فارسی

بعضی‌ کودکان و نوجوانان در معرض ازدواج اجباری و یا ختنه قرار داده می‌‌شوند.  اگر از این می‌ترسید که این اتفاق برای شما رخ بدهد، می‌‌توانید با شماره ۱۱۶۰۰۰ تماس بگیرید.

افراد بزرگسال که شک دارند که کودکی تحت چنین شرایطی قرار گرفته، نیز میتوانند با این شماره تماس بگیرند.

تلفن کشیک از ساعت ۳ بعد از ظهر تمام وقت باز می‌‌باشد.

 این تلفن در تعطیلات آخر هفته و رسمی‌ به صورت شبانه روزی باز می‌‌باشد.

تماس

تلفن :۱۱۶۱۱۱

پیامک: ۴۱۷۱۶۱۱۱

آدرس الکترونیکی:  alarm@116111.no 

تماس از خارج از کشور :  ۰۰۴۷۹۵۴۱۱۷۵۵

در صفحه اینترنتی تلفن کشیک، فرم مخصوصی موجود می‌‌باشد. اگر از  این روش استفاده  می‌‌کنید، با شما  تماس خواهیم گرفت.