Nynorsk

Alarmtelefonen for Barn og Unge er ein gratis nødtelefon for barn og unge.
Alarmtelefonen er open når barneverntenestekontora er stengde.
I vekedagar er han open frå kl. 15:00 om ettermiddagane og til kl. 08:00 morgonen etter.

I helgane er han open heile døgnet.

Kontakt

Telefon: 116 111
E-post: alarm@116111.no
Sms: 41 71 61 11
Fra utlandet: +47 954 11 755