Verdensdagen for psykisk helse 2020

Tema for verdensdagen for psykisk helse 2020 er «Spør mer». Det å spør mer handler om å vise interesse for-, se- og være oppmerksom på mennesker rundt deg. 

Det å bli vist interesse for, gitt oppmerksomhet til eller bli spurt om hvordan du har det oppleves av de aller fleste som noe godt og positivt. Det å oppleve at noen er interessert og nysgjerrig på deg gir en følelse av at du hører til. Det å føle tilhørighet er en positiv faktor for å ha god psykisk helse.  

På alarmtelefonen for barn og unge mottar vi daglig henvendelser fra barn og unge som forteller om ensomhet og at de har en følelse av å stå utenfor felleskapet. Mange unge beskriver psykiske utfordringer med mye press, søvnvansker og negative tanker.  Gjennom Alarmtelefonens nye chattjeneste, som ble åpnet 7 april 2020 har vi frem til 30 oktober mottatt 6917 samtaler. Mange av samtalene omhandler utfordringer som barn og unge opplever med sin psykiske helse. Alarmtelefonens viktigste oppgave er å forsøke å hjelpe barn og unge som kontakter oss. Vårt mål er at alle som kontakter oss opplever å bli sett, hørt, tatt på alvor og at de får riktig veiledning og hjelp. Inspirert av denne ukens kampanje ønsker alarmtelefonen å oppfordre alle til å være nysgjerrig og vise interesse for hverandre våg å spørre, tørr å lytte, bry deg! 

Alarmtelefonen er åpen hverdag hele døgnet. Du kan nå oss på Chat, telefon, sms og E-post.

Du finner mer informasjon om dagen her.