#Starttotalk fra Idretts-Norge

“I kampanjen #starttotalk kommer det frem at det er vanskelig for idrettsbarn å si ifra om seksuelle overgrep. Derfor går nå Idretts-Norge, Barne- og likestillingsdepartementet og Kulturdepartementet sammen om å bryte stillheten.

Norges idrettsforbund deltar aktivt i Europarådets arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. Kampanjen #starttotalk er et felles europeisk løft, hvor man ønsker å redusere usikkerhet og frykt rundt et vanskelig tema.”

Vi i Alarmtelefonen for barn og unge er glad for at det settes fokus på seksuell trakassering og overgrep mot barn i idretts miljøer. Hvis du har du opplevd seksuell trakassering eller overgrep og syntes det er vanskelig å snakke om kan du ringe oss på 116 111. Det nytter å si ifra!

Les mer på Norges Idrettsforbund sine nettsider