Hopp til hovedinnholdet

Samlivsbrudd og skilsmisse

For noen kan skilsmissen riktignok være en belastning som gir konsekvenser for helsa og hvordan man fungerer i hverdagen. Selv om denne risikoen er relativt liten er det likevel mange barn og unge som rammes - nettopp fordi skilsmisse er blitt så vanlig. 

Når foreldre går fra hverandre kan det gi både følelsesmessige og praktiske utfordringer for barna. Likevel viser flere studier, både norske og utenlandske at de aller fleste barn av skilte foreldre har det bra og klarer seg godt senere i livet.  

Ved hjelp av data fra en stor norsk helseundersøkelse (Helseundersøkelen i Nord-Trøndelag (HUNT)) har forsker og psykolog Ingunn Størksen funnet en rekke svar på hvordan det går med ungdom av skilte foreldre. 

De meste fremtredende negative effektene var først og fremst problemer på skolen. Ungdommene som hadde opplevd skilsmisse rapporterte i større grad enn andre at de var misfornøyde med resultater på prøver, og at de hadde vansker med å konsentrere seg og forstå undervisningen. De rapporterte også mer små krangling med medelever og lærere. 

Generelt var det slik at ungdommene med skilte foreldre hadde flere symptomer på angst og depresjon enn andre ungdommer. Dette gjaldt både for gutter og jenter. 

Hvordan man får det etter et samlivsbrudd, kommer også an på hvordan samlivet mellom mor og far fungerte. Noen studier viser at de som har vært i særlig konfliktfylte og dårlig fungerende forhold, kan få det bedre etter et brudd. 

I tillegg er det slik at konsekvensene av samlivsbrudd vil endre seg med tiden. Noen opplever at belastningen er størst de første månedene etter bruddet, mens andre kan oppleve samlivsbruddet som belastende i flere år. 

 

 

Skilsmisse.net 

helsenorge.no 

Ung.no