Samisk telefontolk - MUITAL!

Snakker du Samisk og ønsker å ringe Alarmtelefon? Det er ikke noe problem. Alarmtelefonen har tilgang til samisk tolk via telefon hele døgnet. Tolken blir da koblet inn som tredjepart i samtalen. Tolken har selvfølgelig samme taushetsplikt som ansatte ved Alarmtelefonen og deler ikke noe av det som blir fortalt i samtalen.

Háliidatgo minguin hállat sámegillii, riŋge 116111.

Last ned plakter på Samisk her: