Pakkeforløp for behandling av psykisk uhelse

Mange barn og unge opplever noen ganger at følelser og tanker blir veldig plagsomme. Hvis de plager oss mye og lenge, kan man få det vanskelig. Hvis du har plagsomme tanker eller følelser, kan det være at du og de voksne rundt deg trenger hjelp til å forstå det som skjer inni deg og til å finne ut hvordan du kan få det bedre.

Følelser som å være redd, lei seg eller sint, er helt vanlige. Dette er følelser alle barn, unge og voksne har av og til. Alle kan ha vonde tanker. Hvis legen din eller andre som hjelper deg mener at du trenger hjelp med følelsene og tankene dine, kan de be sykehuset om å hjelpe til. Da må det skrives noe som kalles en henvisning. En henvisning er en beskjed som forteller hvem du er, hvordan livet ditt er og hva de tror du trenger hjelp med. Før henvisningen sendes til sykehuset, skal den som skriver den ha snakket med deg om hvordan du har det og hva du selv tenker er lurt å gjøre for å få det bedre.

Når de på sykehuset har lest henvisningen, finner de ut om det er riktig at du skal få hjelp av dem. Ikke alle trenger hjelp på sykehuset men mange kan for eksempel få god hjelp fra helsesykepleier eller en lærer. 

Hvis sykehuset mener at du kan få hjelp av dem, får du og foreldrene dine (eller de som har ansvar for deg) et brev om når dere skal komme dit første gang. På sykehuset vil det være en person som alltid vet hva som skjer, og som du kan spørre om det du lurer på.

Kilde: Helsenorge.no