Når du ikke liker det andre gjør med kroppen din

Det er du selv som bestemmer over din egen kropp, og det er aldri din skyld eller ditt ansvar at du blir utsatt for voksne som gjør ting med eller mot deg som du syns er ekkelt, skummelt, farlig eller ubehagelig. 

Har du opplevd at noen tar på deg, kanskje innenfor klærne? 
Har du kjent at det voksne har gjort eller foreslått har gitt deg vondt i magen? 
Hvis du opplever at voksne blotter seg (viser deg tissen sin uten at du vil det) eller kikker på deg på ubehagelig måte kan det være at det faktisk er ulovlig. Dette kan skje på internett eller i virkeligheten. Hvis noen spør om å ta eller få bilde av deg bør du spørre mamma eller pappa før du sier ja.  

Blotting, kikking, visning av kjønnsorgan er det vi kan kalle seksuell oppførsel uten fysisk kontakt. Dersom noen tar på kroppen din, innenfor eller utenpå klærne, uten at du har gitt tillatelse til det er det en seksuell handling.  

Hvis noen forsøker å ha sex med deg eller gjennomføre et samleie kalles det seksuell omgang, og voksne som gjør dette mot barn kan risikere straff. Dersom det blir brukt vold eller trusler for å gjennomføre samleie blir dette kalt voldtekt.  

 

Hva kan jeg gjøre for å få hjelp? 

 

Fortell om det til noen du stoler på 
Selv om det ikke er lett å snakke om det du har opplevd, eller opplever, vet man at det å snakke med noen man stoler på kan føre til at du får hjelp. 

Skriv det ned 
Av og til er det bedre å skrive ned det du har lyst til å fortelle i et brev. Da kan du enten levere brevet til den du ønsker å fortelle til, eller så kan du legge det slik at den du ønsker skal lese, finne det og kan lese det. 

Ta kontakt med Alarmtelefonen 
Alarmtelefonen vil prøve å hjelpe deg så godt vi kan. Vi vil lytte til deg, snakke med deg og kan hjelpe deg med å komme i kontakt med noen som kan hjelpe deg der du bor. 

 

Hvordan kan jeg hjelpe andre? 

Å spørre noen om de har blitt eller blir utsatt for seksuelle overgrep eller vold, kan være vanskelig, og for mange er det vanskelig bare å snakke om dette. De fleste ønsker at noen skal bry seg, og vi kan alle komme i situasjoner hvor vi trenger noen å snakke med. Å vise at du bryr deg, lytter og er tydelig på at du tror på det du blir fortalt, kan være noe av det viktigste du kan gjøre.