Mer enn du tror

Verdens helseorganisasjon sier at

“... kjernedimensjon av det å være et menneske og inkluderer seksuelle handlinger, kjønnsroller, kjønnsidentitet, seksuell orientering, erotikk, intimitet, nærhet, bekreftelse, kjærlighet og reproduksjon.

Seksualitet oppleves eller uttrykkes i tanker, fantasier, lengsler, ønsker, tro, holdninger, verdier, aktiviteter, handlinger, roller og forhold og er en kilde til glede og selvrealisering, så vel som til helseutfordringer og vanskeligheter.” 

 

Hvordan vi forholder oss til egen seksualitet og hvordan den kommer til uttrykk vil endre seg gjennom ulike faser av livet. At vi er seksuelle betyr ikke nødvendigvis at vi har sex, men det kan for eksempel bety at vi tenker på eller gjør seksuelle handlinger. Sosiale og kulturelle normer påvirker vår seksuelle atferd og våre holdninger. 

Vi kan ikke styre følelsene våre, for eksempel kan vi ikke velge hvem vi liker. Vi velger selv hvordan vi uttrykker vår seksuelle orientering, og vi skal respektere hvordan andre uttrykker sine. Alle skal få lov til å bli kjent med og leve ut sin seksualitet uansett legning, religion, etnisitet eller kjønn. Det innebærer at ingen kan bestemme over andre. Ingen kan for eksempel tvinge noen til å ha sex hvis de ikke vil, eller nekte noen å være kjærester. 

Sex kan være mye forskjellig. Mange tenker at vaginalt samleie er den eneste måten å ha sex på, men det er ikke et fasitsvar på hvordan vi har sex med hverandre.  

Mange unge ønsker seg en “oppskrift” på hvordan de skal ha sex med andre. Det viktigste er å gjøre ting som begge parter ønsker, prøve seg frem og spørre partner hva hen synes er godt eller spennende. 

I Norge er seksuell lavalder 16 år. En person som har sex med noen som er under 16 år kan bli dømt og få straff. Loven sier at straff i enkelte tilfeller kan falle bort hvis de som har sex er like i alder og utvikling. Det betyr at personer under 16 år kan ha sex med en person på sitt eget utviklingsnivå hvis man har lyst, og er fysisk og psykisk klar for det. 

 

RETTEN TIL SELVBESTEMT SEKSUALITET 

Men hva betyr egentlig det? En slags definisjon kan være at vi selv bestemmer 

  • med hvem vi vil ha seksuelle opplevelser 
  • om og når vi vil være seksuelt aktive 
  • hvorfor vi vil ha seksuelle opplevelser 
  • hvordan vi vil uttrykke og praktisere vårt seksuelle potensial 

Dette gjelder så lenge det er innenfor norsk lov og at det er gjensidig. 

 

Teksten er klippet fra artikkel, publisert av Sex og politikk

 

Gode råd

Vil du vite mer?

Hva er egentlig samtykke?