Døgnåpen chat ut 2021

Fra venstre: Anne Skollevoll, Margrethe Østerhus, Børre Møinichen og Kjell Ingolf Ropstad

8. August fikk alarmtelefonen besøk av statsråd Kjell Ingolf Ropstad(Krf). 

Han fikk presentert informasjon om Alarmtelefonens arbeid generelt, og siden starten av Korona – pandemien.  

Alarmtelefonens sin chat tjeneste har siden oppstarten i april hatt nærmere 6000 henvendelser.  

Ropstad lovet bevilgninger over statsbudsjett slik at chatten kan å være døgnåpen ut 2021 og uttalte til Fædrelansvennen at “Jeg mener at det barna deler på chatten, viser at denne støtten er nødvendig for Alarmtelefonen. Høsten vil bli krevende for mange barn og unge med tanke på pandemien, og vi mener en døgnåpen chat er en god løsning for å være tilgjengelig for ungdom”.

Alarmtelefonen er veldig glad for at vi får mulighet til å fortsette å ha en åpen chat på natt. Vi opplever at mange barn og unge tar kontakt på nattetid for å få hjelp.

Bilde viser når på døgnet barn og unge tar kontakt på chat og telefon