Alarmtelefonen har nå åpent hele døgnet

Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111 har nå åpent alle dager hele døgnet.

Mange barn/unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå  ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder  barn møter voksne blir nedlagt eller har redusert åpningstid. Vi vet også at barn og unge som fra før har  mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en  krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn.

Derfor har vi nå åpent hele døgnet hele uken. Det er viktig å få tak i profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Barn og unge og voksne som er bekymret kan nå ringe 116 111 hele døgnet. Der møter profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Alarmtelefonen for barn og unge når du på telefon 116 111 

Per Sms på 41 71  61 11 

E-post: alarm@116111.no 

På telefon fra utlandet +47 95 41 17 55