Alarmtelefonen for barn og unge åpner chat tjeneste

Klokken 16.00 den 7 april åpner Alarmtelefonen for barn og unge døgnåpen chat tjenesten. Dette skal sikre at barn og unge kan melde ifra om vold, overgrep og omsorgssvikt til barnevernet på en måte de er godt kjent med.

For to uker siden åpnet Alarmtelefonen – 116 111 – for telefoner hele døgnet. Nå etableres også en døgnåpen chat tjeneste i hele påsken.

Barn som lever under vanskelig forhold er ekstra utsatt nå som skoler, barnehage og fritidsklubber er stengt eller har redusert tilbud. Samtidig er det en nedgang i antall bekymringsmeldinger til barneverntjenestene.

Chat-tjenesten blir døgnåpen hele påsken. Hvordan bemanning og åpningstider blir framover, vurderes fortløpende avhengig av den videre utviklingen av koronasituasjonen.

Les mer på Bufdir sine sider her