Hopp til hovedinnholdet

Alarmtelefonen deltar i forskningsprosjekt

Anonymisert data til bruk i forskning fra 2024-2027
Disclosure er et forskningsprosjekt som utføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisks stress (NKVTS).
Alarmtelefonen er samarbeidspartner i dette prosjektet. I prosjektet skal NKVTS undersøke hva som hindrer eller legger til rette for at personer utsatt for vold eller overgrep forteller om sine opplevelser og søker hjelp.
Du kan lese mer om forskningsprosjekter her.

Oppbevaring av anonymiserte chattelogger

I noen få tilfeller vil Alarmtelefonen ta ut samtalelogger fra chat som kan anvendes til opplæring. Dersom vi gjør dette blir samtaleloggen helt anonymisert før den lagres, og det vil kun være til internt bruk.

Videre vil et utvalg chattelogger, i en begrenset tidsperiode, brukes til forskningsprosjektet Disclosure. Ingen opplysninger som kan identifisere deg vil gis videre til NKVTS. Hensikten med analyse av chattelogger er å forske på hvem som kontakter Alarmtelefonen og hvordan vi veileder den voldsutsatte.13-1

De anonymiserte chatteloggene NKVTS mottar, vil lagres i henhold til lovens krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata (se Tjenester for Sensitive Data (TSD)- Universitetet i Oslo (uio.no).
Det er kun forskningsgruppa ved NKVTS som har tilgang til chatteloggene.

Lovverk

Alarmtelefonen har taushetsplikt og avvergeplikt etter barnevernsloven § 13-1 og straffeloven § 196