Seksuelle overgrep

Din kropp er det du som bestemmer over! 
Det er aldri din skyld eller ditt ansvar at du blir utsatt for seksuelle overgrep.
 

Et seksuelt overgrep kan være: 

Seksuell oppførsel uten fysisk kontakt, for eksempel blotting, kikking, visning av kjønnsorgan på internett eller at noen føler seg tvunget til å vise fram kroppen eller bli fotografert uten å ha gitt tillatelse til det. 

Seksuelle handlinger som at noen tar på kroppen din, innenfor eller utenpå klærne, uten at du har gitt dem lov til det. 

Seksuell omgang som at noen gjennomfører eller forsøker å gjennomføre et samleie med deg, ha sex med deg, uten at du har gitt lov eller har ønsket dette. Dersom det blir brukt vold eller trusler for å gjennomføre samleie blir dette kalt voldtekt. 

Hva kan jeg gjøre for å få hjelp?

Fortell om det til noen du stoler på
Selv om det ikke er lett å snakke om det du har opplevd, eller opplever, vet man at det å snakke med noen man stoler på kan føre til at du får hjelp.

Skriv det ned
Av og til er det bedre å skrive ned det du har lyst til å fortelle i et brev. Da kan du enten levere brevet til den du ønsker å fortelle til, eller så kan du legge det slik at den du ønsker skal lese,  finner det og kan lese det.

Ta kontakt med Alarmtelefonen
Alarmtelefonen vil prøve å hjelpe deg så godt vi kan. Vi vil lytte til deg, snakke med deg og kan hjelpe deg med å komme i kontakt med noen som kan hjelpe deg der du bor.

Hvordan kan jeg hjelpe andre?
Å spørre noen om de har blitt eller blir utsatt for seksuelle overgrep eller vold, kan være vanskelig, og for mange er det å snakke om dette vanskelig. Det man samtidig vet er at de fleste ønsker at noen skal bry seg, og vi kan alle komme i situasjoner hvor vi trenger noen å snakke med. Å vise at du bryr deg, lytter og er tydelig på at du tror på det du blir fortalt, kan være noe av det viktigste du kan gjøre.