Forsiden

Telefon: 116 111 (gratis)

Fra utlandet: 00 47 95 41 17 55

Epost: alarm@116111.no

SMS: 41 71 61 11

Gratis nødtelefon for deg som er redd og har det vanskelig hjemme


Blir du utsatt for mishandling, vold eller overgrep? Ruser mor eller far seg? Er du redd for tvangsgifte eller kjønnslemlestelse?
 

Du kan ringe Alarmtelefonen på 116 111. Det er en gratis nødtelefon for barn og ungdom. Vi kan hjelpe deg. 


Ring også hvis du tror at noen andre har det vanskelig.
Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Der møter du voksne mennesker som forstår hvordan du har det, og som bryr seg om at du får det bedre. Nødtelefonen er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.