Somali

Caruurta iyo dhalinyarta qaarkood waxay la kulmaan guur qasab ah ama gudniin. Hadii aad ka boqonayso in ay kugu dhacdo soo wac 116 111.

Qofka weyn ee ka shagisan in caruur waxaasi ku dhacaan waa uu soo wici karaa isaguna.

Telefonkan jalaska (Alarmtelefonen) ahi waxa uu furan yahay laga bilaabo saacada 15:00 iyo innta ka hadhay maalinta iyo habeenka
Sabtida iyo Axada iyo maalmaha fasaxyada diiniga ah maalin kasta waa uu furan yahay oo ah saacad kasta.

 

Contact

Telefon-ka: 116 111
SMS - ka: 41 71 61 11
E-post - ka: alarm@116111.no

hadii aad dibada ka soo wacaasid: 00 47 95 41 17 55

Waxaan jira waraaq (form) u gaara uu ku jirta shabakada telefonka – jalaska (Alarmtelefonen). Hadii aad isticmaasho ama buuxiso waanu kula soo xidhiidhi.