Ring Alarmtelefonen 116 111, det er gratis. Vi skal gjøre alt vi kan for at du skal få hjelp.

e-post: alarm@116111.no
sms: 417 16 111
Telefon fra utlandet: +47 954 11 755