Vold

Hva er vold? 
Vold er alle ting som er gjort mot en annen person og som forsøker å skade, påføre smerte, skremme eller krenke den andre personen. 

Vold deles opp i to former som er fysisk og psykisk vold. 

Fysisk vold betyr handlinger som skader eller tvinger et annet menneske. Fysisk vold kan blant annet være slag, spark, dytting, klypning, lugging, biting, å skade med gjenstander, kvelertak og lignende. 

Psykisk vold er all bruk av ord eller oppførsel for å kontrollere, skremme, krenke eller skade noen. I familier kan man si ting som man angrer på i en diskusjon eller krangel, det er ikke psykisk vold. Men når negative ting blir sagt ofte og gjentagende, uten hensyn til den andres følelser, er det psykisk vold. Psykisk vold kan være: Utskjelling, trusler, truende kroppsspråk, gjentatt sårende kritikk, ignorering, ydmykelse, latterliggjøring, falske anklager, sterk sjalusi og kontroll. Psykisk vold kan også foregår digitalt, på internett og i sosiale medier da psykisk vold ofte blir gjort med ord. 

Hva kan jeg gjøre? 

Husk: Det er ikke din skyld! 

Mange som opplever vold tror at volden skjer på grunn av dem. Det er ikke sant. Det er viktig å vite at hvis du opplever vold, er det ikke din skyld. 

Fortell noen om det du opplever 
Det er viktig at du sier ifra til noen slik at du kan få hjelp. Selv om du er redd for konsekvenser ved å si ifra er det viktig å huske at vold er vondt og ødeleggende. Det å vokse opp eller leve i et voldelig hjem kan føre til at ting blir vanskelig senere i livet også. 

Du kan få hjelp 
Hvis du opplever, eller kjenner noen som du tror opplever trusler og vold, er det mulig å søke hjelp. Ring politiet eller barnevernet og få råd og veiledning om hva du kan gjøre videre. 

Ta kontakt med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom. Helsesykepleier kan hjelpe deg med å ta kontakt med andre hjelpeinstanser. Helsesykepleiere har taushetsplikt. Du kan også snakke med læreren din eller en annen voksen du stoler på. 

Alarmtelefonen for barn og unge er tilgjengelig hele døgnet via chat, telefon eller sms. Hos Alarmtelefonen får du snakke med en voksen som kan og ønsker å hjelpe deg. 

Besøk også www.dinutvei.no hvis du ønsker å vite mer om vold og hva du kan gjøre for å få hjelp.