Skilsmisse

Mange barn opplever samlivsbrudd dvs at foreldrene går fra hverandre. Det er mye som skjer før bruddet, under bruddet og etterpå. Et samlivsbrudd påvirker alle i familien, ikke bare foreldrene. Derfor sier loven at det er utrolig viktig at barn blir hørt, loven sier også at foreldrene skal finne gode løsninger for barna og ta hensyn til barnets behov så langt det lar seg gjøre. Her er noen tips til de som gjennomgår en skilsmisse.

  • Barn trenger god informasjon om hvorfor foreldrene skiller seg. Det er bra og viktig at foreldrene gjør dette sammen og blir enige om en felles forklaring.
  • Barn kan ta på seg skyld for samlivsbruddet. Husk at det er ikke din skyld, det er viktig at foreldrene understreker dette overfor barnet.
  • Samlivsbrudd er også vondt og vanskelig for mange barn. Vis forståelse og aksepter de følelsesmessige reaksjonene hos barnet.
  • Barn er glad i både mamma og pappa. Snakk fint om hverandre overfor barnet.
  • Barn blir lei seg og utrygge når foreldrene krangler. Skjerm barnet fra pågående konflikter dere imellom.
  • Barn trenger å vite hva som skjer, ved et samlivsbrudd har barn ekstra behov for trygghet og stabilitet. Overhold avtaler som inngås