Verdensdagen for selvmordsforebygging

I dag, 10 september er verdensdagen for selvmordsforebygging.

Mellom 500 og 600 mennesker dør hvert år ved selvmord i Norge. Dette etterlater mellom 5000 og 6000 personer som berørte og nærstående hvert år. For hver person som tar sitt eget liv er det 20 personer som har forsøkt å ta sitt eget liv. Dette er store tall. Mange barn og unge går rundt med vanskelige tanker og mange tenker også på et ønske om å dø.

Vi på Alarmtelefonen for barn og unge ønsker å fortelle at selvmordsforebygging nytter. Det som hjelper er blant annet at mennesker, unge som voksne, får støtte og oppfølgning av mennesker som er rundt dem. Kjenner du en som sliter eller tror du kjenner en som har det vanskelig, snakk med denne personen, vis at du bryr deg. Av og til er det ikke mer enn et smil eller noen få gode ord som skal til for å endre et helt liv.

Hvis du selv har det vanskelig og trenger noen å snakke med, eller er berørt av selvmord, kan du ringe oss på Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111 for å få en voksen å snakke med.

Du kan også ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116 123 eller Kirkens SOS på 22 40 00 40.

Det nytter å be om hjelp

Terje Dønnestad