83 prosent av kommunene i Norge har nå akuttberedskap i barnevernet!

På bakgrunn av Regjeringens bestemmelse om at alle landets kommuner skulle ha en forsvarlig akuttberedskap i barnevernstjenesten ved utgangen av 2018 kom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet med et oppdrag til fylkesmennene om å innhente informasjon om status for akuttberedskap fra alle landets kommuner. Denne undersøkelsen viser at  83 prosent av landets barneverntjenester har etablert en akuttberedskap, per 1.1.2019.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland er glad for at flere og flere kommunene får opprettet akuttberedskap:

– Vi har hatt trykk på at akuttberedskapen innen barnevernet må styrkes. Denne oversikten viser en tydelig forbedring fra tidligere år, hvor undersøkelser har vist at kun 50 prosent av kommunene har hatt akuttberedskap. Jeg vil gi honnør til de kommunene som nå har fått denne viktige beredskapen på plass, sier Helleland til Regjeringen.no.

Vi i Alarmtelefonen for barn og unge er glade for at flere kommuner får en akutt beredskap for å hjelpe barn, unge og familier i akutt behov for hjelp.

Gjennom portalen www.barnevernvakt.no kan du finne din nærmeste barnevernvakt.

Kilde: Regjeringen.no

Terje Dønnestad