Helsesøster har blitt helsesykepleier

Fra 1. januar ble tittelen helsesøster omgjort til helsesykepleier. Et enstemmig storting vedtok i desember 2018 den nye tittelen. Norsk Sykepleierforbund har siden 2015 jobbet for denne endringen da de har ønsket kjønnsnøytrale titler for spesialsykepleiere.

Selv om det nå heter helsesykepleier innehar de samme kunnskap som helsesøsteren. Hos helsesykepleieren kan du få hjelp til å sortere tanker og følelser og få svar på noe du lurer på som handler om fysisk, psykisk, seksuell og sosial helse. Du kan snakke om alt som opptar deg og hvordan du har det, ingenting er for lite og ingenting er for stort. Helsesykepleiere tåler å høre det du har på hjertet. Ta kontakt med helsesykepleier på skolen, eller helsestasjon for ungdom.

Erik Follestad og Martine Halvorsen har tatt seg en prat med en helsesykepleier. Hvordan det gikk kan du se her:

Terje Dønnestad