#Sifra

Kjenner eller vet du om noen som ikke har det bra?

På Alarmtelefonen for barn og unge kan du få hjelp til å si ifra. Når du ringer, sender E-post eller SMS til Alarmtelefonen vil du få svar fra voksne med kunnskap og erfaring knyttet til å hjelpe barn og unge i vanskelige situasjoner.

Du kan bidra til at et barn eller en ungdom får det bedre.

#Sifra!

Terje Dønnestad