Hva gjør barnevernet og hvilke rettigheter har du ?

AVSLUTNING-+BARNETS+BESTE.jpg

Det er mange barn og familier som er i kontakt med barnevernet i Norge i dag. Også Alarmtelefonen får henvendelser fra unge og voksne som lurer på hvordan barneverntjenesten jobber og hvilke rettigheter man har. Barnevernets oppgave er å passe på at alle barn og unge som lever under dårlige eller farlige forhold får den hjelpen de trenger. På barneombudet.no finner du mye god og viktig informasjon blant annet om hvordan barneverntjenesten arbeider og om hvilke rettigheter Du har i møte med barneverntjenesten.

Les mer

Sylwia Obuchowicz