Dette bør foresatte vite om Snapchat

170926-1738-HPS_7692_sak.jpg

Politiet etterforsker stadig flere saker der barn utsettes for overgrep på nettet, blant annet via SnapChat. Mange barn vegrer seg for å fortelle til sine nærmeste om hva de har vært utsatt for eller hva de legger ut på nettet. Som foresatte er det derfor utrolig viktig at vi setter oss inn i hvordan de ulike sosiale sidene på nettet fungerer og hvilke muligheter og risikoer de kan representere. Kunnskap og kjennskap til ditt barns bruk av sosiale media gir deg bedre mulighet til å prate med ditt barn om dette på en god og nyansert måte. Husk også at det er viktig å oppmuntre barnet til å våge og fortelle og si ifra dersom de opplever noe ubehagelig eller dersom de har lagt ut noe på nettet som de opplever som dumt eller pinlig. 

 

Link til sak

Håvar Rysstad