Skolevegring hva kan vi gjøre ?

mobbing-sak.jpg

Barneverntjenesten mottar stadig flere meldinger der bekymringen omhandler barn og unge som har vært lenge borte fra skolen. Forskning og erfaring viser at jo lengre et barn har vært borte fra skolen desto vanskeligere er det å komme tilbake. Skolevegring handler ofte om mange ulike ting og faktorer, det handler også om å balansere måten man møter barnet, den unge og familien på. Det er viktig å kartlegge og sette seg inn i situasjonen til den enkelte, samtidig som det er viktig å legge forholdene til rette slik at barnet eller den unge igjen kan begynne på skolen. Under kan du lese mer om dette fenomenet og om ulike måter å arbeide med denne tematikken på. 

Les saken

Håvar Rysstad