Snakkomspill.no

Vi på Alarmtelefonen for barn og unge får ofte henvendelser knyttet til  data-, mobil- og tv spill. På Snakkomspill.no finner du fakta samt gode tips og råd om hvordan man snakker med barna om spill, kunnskap til foresatte og informasjon om spill.

Snakkomspill.no er ett tiltak i regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer. Handlingsplanen har som mål å arbeide mot de negative sosiale konsekvensene som pengespill og dataspill kan ha.

Kilde: Snakkomspill.no