Alarmtelefonen for Barn og Unge er ein gratis nødtelefon for barn og unge.


Alarmtelefonen er open når barneverntenestekontora er stengde.


I vekedagar er han open frå kl. 15:00 om ettermiddagane og til kl.08:00 morgonen etter.


I helgane er han open heile døgnet.